Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Sport & Life is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld; uitgever, auteurs en redactiecoördinatie aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Dit geldt ook voor de aansprakelijkheid m.b.t. de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie. ©2020