Met trots kan ANNO Stadsmuseum Zwolle melden het certificaat ‘geregistreerd museum’ te hebben verkregen. Na een lang proces van aanvraag, audit en beoordeling heeft het Museumregister Nederland besloten dat ANNO op verantwoorde wijze de museale taken vervult. Met het certificaat kan ANNO in 2024 lid worden van de Museumvereniging en ook de Museumkaart gaan accepteren. ‘Nog even geduld,’ aldus museumdirecteur Germa Greving, ‘jullie horen het zodra de kaarten gescand kunnen worden!’

Deze titel zegt vooral iets over de kwaliteit van ANNO. Het Museumregister Nederland maakt de kwaliteit van musea zichtbaar, bewaakt en verbetert het. Iedereen in Nederland kan een museum oprichten of een collectie een museale collectie noemen, maar om als officieel geregistreerd museum in het Museumregister terecht te komen, word je getoetst op zeventien criteria. Dit gaat van zorg voor je collectie, tot zorg voor je vrijwilligers en personeel, van bedrijfsvoering tot educatie- en presentatiebeleid.

De registratie van ANNO is bijzonder. Want de meeste aanvragen voor museumregistratie worden door 1 organisatie gedaan, maar in dit geval ging het om een samenwerking van drie organisaties: Stichting Allemaal Zwolle, de Gemeente Zwolle Afdeling Erfgoed en Collectie Overijssel. Gezamenlijk dragen deze drie organisatie het nieuwe stadsmuseum Zwolle. De registratie van ANNO is een erkenning van de kwaliteit van deze samenwerking.

Germa Greving, directeur van ANNO, is trots op deze prestatie: ‘Sinds de opening van ANNO in mei 2022 is er hard gewerkt het certificaat te behalen. Het voelt als beloning voor de professionele inzet van alle collega’s in brede zin: vrijwilligers en alle medewerkers in ANNO.’ Voor ANNO lag er een extra uitdaging omdat het een museum is met een uniek karakter, vanwege de drie partners in het museum. Voor publiek is dit natuurlijk niet zichtbaar,’ aldus Greving, ‘maar achter de schermen werken we intensief samen om bijvoorbeeld een nieuwe tentoonstelling tot stand te brengen.’

Beheer museale collectie.

‘Het verkrijgen van het certificaat is een mooie bevestiging van het geleverde werk’, aldus Geertje Havers, Publiekscoördinator Erfgoed van de gemeente Zwolle. ‘Daarbij is de afdeling Erfgoed blij om bij te kunnen dragen aan het museumconcept door inbreng van kennis, kunde en collectie over de Zwolse archeologie, bouw- en cultuurhistorie. Zo wordt actueel onderzoek niet alleen zichtbaar gemaakt in ANNO maar kan de bezoeker in het Erfgoedlab ook zélf meedoen met het onderzoek. De museumregistratie is dan ook een extra stimulans om de komende jaren de Erfgoedhotspot verder te ontwikkelen zodat iedereen bij kan dragen aan de geschiedenis van de stad.’

Petra Links, Manager Collectie bij Collectie Overijssel, is blij met de registratie. ‘Het laat zien dat we met het beheer van de museale collectie op de goede weg zijn. Met bijdragen van de Gemeente Zwolle is er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in restauratie, conservering en registratie van objecten. Het is fijn om te zien dat dat erkend wordt. We hopen de komende jaren deze bijzondere collectie steeds zichtbaarder te maken.’ Ook de fysieke archiefdienstverlening vindt plaats bij ANNO. ‘Hoewel we weten dat een deel van onze klantengroep af en toe terugverlangt naar de traditionele studiezaal aan de Eikenstraat, merken we ook dat ANNO de laagdrempelige plek is om klanten te ontvangen en te ondersteunen bij het doen van archiefonderzoek. De workshops en inleidingen worden goed bezocht door mensen uit Zwolle en van buiten de stad.’

Foto: ANNO Stadsmuseum Zwolle