ANNO Stadsmuseum Zwolle lanceerde op 13 maart een online platform over de Tweede Wereldoorlog voor leerkrachten en leerlingen van groep 6 t/m 8 uit het basisonderwijs in Zwolle. Het platform bestaat uit een bundeling van al het bestaande Zwolse lesaanbod gekoppeld aan de Tweede Wereldoorlog.

‘In het platform worden in één oogopslag locaties en personen met een link naar de Tweede Wereldoorlog zichtbaar op een interactieve kaart’, vertelt Bernadet van der Veen, educator bij ANNO Stadsmuseum Zwolle. ‘Op de kaart zijn stippen geplaatst die een persoon of locatie vertegenwoordigen met een link naar de Tweede Wereldoorlog in Zwolle. Bij elke stip zijn lesideeën uitgewerkt, die leerkrachten één op één over kunnen nemen. Naast uitgewerkte opdrachten, lessen en tips voor gastlessen en rondwandelingen, zijn met behulp van Stadkamer, ook meerdere leestips en -fragmenten aan het platform toegevoegd. Hierdoor kan een leerkracht tijdens het behandelen van de oorlogsthematiek, tegelijkertijd aandacht besteden aan leesbevordering. Het platform biedt verder volop mogelijkheden voor omgevingsgericht onderwijs en is tegelijkertijd lesstof vervangend.’

Verbinding

Het platform is tot stand gekomen door een samenwerking van zes Zwolse erfgoedpartijen met elk een eigen lesaanbod rondom de Tweede Wereldoorlog. ‘Samenwerking speelt bij dit project een glansrol”, aldus Germa Greving, directeur-bestuurder van ANNO Stadsmuseum Zwolle. ‘Dit platform laat goed zien dat wij verschillende partijen aan elkaar willen verbinden om zo samen één erfgoedverhaal te vertellen. Alleen door samen te werken met Stadkamer, Stichting Judaica Zwole, Het Oversticht, Stadswandelingen Zwolle en Vrienden van de Vrijheid konden we tot deze kaart en alle gebeurtenissen daarop komen. Zo komen alle verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Zwolle prachtig samen op één plek.’

Pilot

Dit voorjaar wordt de pilot van dit lesprogramma gedraaid door verschillende scholen in de stad. Scholen die interesse hebben om zich hier bij aan te sluiten, kunnen mailen naar educatie@anno.nl. Zij ontvangen dan een inlog voor de website www.zwolletijdensdetweedewereldoorlog.nl waarop de interactieve kaart en de bijbehorende lesbrieven te vinden zijn.