In de half juni geïnstalleerde nieuwe wethoudersploeg in Haarlemmermeer is Mariëtte Sedee begonnen aan haar tweede termijn als wethouder. Veranderingen zijn er zeker ook. Zo heeft zij een aantal nieuwe portefeuilles waaronder sport en volksgezondheid die in het vorige college in handen waren van Fouad Sidali. Dat is niet onopgemerkt gebleven.  De uitnodigingen van sportclubs en sportorganisaties aan de nieuwe sportwethouder stromen binnen en vragen om enige flexibiliteit in de agenda.  Zo opende Sedee het Football & Culture festival en loste ze het startschot voor Spinning voor Vrijheid waarmee de initiatiefnemers aandacht vroegen voor de oorlog in Oekraïne. Van de kans om zichzelf te introduceren via een interview in  Sport & Life MRA maakt de kersverse wethouder sport en volksgezondheid ook graag gebruik.

Het is een zomerse donderdagmorgen als we wethouder Sedee treffen in het tijdelijke gemeentehuis aan de Taurusavenue in Hoofddorp. Dat ze na het formeren van een nieuw college de verantwoordelijkheid heeft gekregen voor de portefeuille sport en volksgezondheid kwam zeker niet verwacht. ‘Het eerste wat ik dacht, was dat wordt een hele andere agenda’, aldus Sedee. In een periode van forse bezuinigingen die, zo kondigt het nieuwe college in het coalitieakkoord aan, worden verzacht, is het zo kort na haar installatie te vroeg om stevige uitspraken, laat staan harde toezeggingen, te doen. De komende periode staat vooral in het teken van het inlezen en zich laten bijpraten zodat ze inzicht krijgt in voor haar nieuwe dossiers, waaronder enkele lastige, die ze nu op haar bord heeft liggen.

Daarnaast zal Sedee komende maanden  (nader) kennismaken met het rijke, sportieve Haarlemmermeerse verenigingsleven. Een tipje van de sluier hoe Sedee tegen sport en bewegen aankijkt, wil ze wel geven.  Het belang van voldoende bewegen is voor haar een uitgemaakte zaak en biedt zeker ook in combinatie met andere portefeuilles zoals grootschalig groen, water en recreatie kansen om ‘bruggen’ te slaan. Haarlemmermeer is een groeigemeente en Sedee vindt het van groot belang dat bij de omvangrijke projecten, zoals PARK21, bij de infrastructuur oog is voor een passend beweegaanbod en dit niet te zien als sluitpost op de begroting. Pleintjes en speeltoestellen in combinatie met voldoende groen nodigen uit om dicht bij huis lekker met een bal in de weer te zijn of een lekkere wandel – of skeelertocht te maken en dragen zo in preventieve zin bij aan een gezonde en vitale samenleving. 

Sedee, getrouwd met Bert en moeder van een zoon en dochter (21 en 26 jaar, red.) komt uit een sportief gezin. “Er wordt en werd bij ons aan voetbal, hockey en tennis gedaan. Zelf heb ik een abonnement op het zwembad en vind ik het fijn om in een stevig tempo een wandeling te maken. Ook doe ik sinds kort aan krachtsport. Fysiek is het wel even wennen, maar voldoening geeft het zeker.’ Haar interesse in de politiek ontstond in de tijd als vrijwilliger bij de stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep, een adviesorgaan dat de belangen van de inwoners op gebied van woon, leefklimaat en welzijn behartigt. Haar activiteiten voor de dorpsraad trokken de aandacht van het Haarlemmermeerse CDA dat haar vroeg  om het ‘hoofdstuk groen’ van het verkiezingsprogramma te schrijven.  In 2010 kwam ze in de gemeenteraad en na een jaar als fractievoorzitter volgde in 2019 de stap naar het wethouderschap.    

Toekomst

Om ook op de lange termijn een gezonde, vitale samenleving in Haarlemmermeer te waarborgen, hangt veel af van het beschikbare budget.. Daarom stelt ze zich met een flinke dosis fanatisme op als pleitbezorger van een landelijke sportwet. ‘Want als gemeenten verplicht worden van sport basisvoorzieningen te maken dan wordt dat gekoppeld aan financiering door het rijk’, redeneert ze. ‘Nu moeten we sport bekostigen met belastingopbrengsten. Met een sportwet en een bijbehorende geldstroom vanuit het rijk kun je ook beter een langere termijn visie ontwikkelen omdat je weet wat de inkomsten zijn. Ook zijn de belangen van sport en bewegen met een wet beter te behartigen’, stelt Sedee. De nieuwe sportwethouder toont zich waar mogelijk ook een voorstander van het zoeken naar samenwerkingen op het gebied van topsport. Wat haar betreft, mag dit in ieder geval niet ten koste gaan van de breedtesport, want dáár ligt wel de basis.

Dit artikel is ook terug te vinden in de zomereditie van Sport & Life MRA