Basketbalvereniging Almere Sailors heeft vandaag de licentiecommissie van de BNXT-league meegedeeld dat zij haar licentie voor het seizoen 2021-2022 teruggeeft. Aanleiding is het niet rond krijgen van de begroting voor het komende seizoen.

Weinig belangstelling bij lokale ondernemingen en toeschouwers

Na een moeizame, sportieve maar ook financiële, start in het vorige seizoen heeft Almere Sailors de aflopen maanden hard gewerkt aan het verkrijgen van nieuwe businesspartners en seizoenkaarthouders. Gebleken is dat zowel vanuit de ondernemers als vanuit mogelijke toeschouwers geen overweldigende belangstelling was om Almere Sailors in haar weg vooruit te ondersteunen.

Deadline

Vanuit het bestuur van Almere Sailors was medio augustus als deadline gezet om zo de BNXT-league, spelers en andere betrokkenen vroegtijdig te kunnen informeren.

Conclusie

Helaas heeft het bestuur van Almere Sailors moeten constateren dat de basis van de financiën te smal zijn om deelname aan de BNXT-league, een competitie voor de beste teams van Nederland en België, te rechtvaardigen. Er rest dan ook niets anders dan teruggeven van de licentie.

Dankbaar

Het bestuur van Almere Sailors is veel dankbaarheid verschuldigd aan de organisaties en vrijwilligers die haar sinds haar start hebben ondersteund.

Toekomst

Het bestuur van Almere Sailors zal in de komende dagen gaan bepalen of Almere Sailors nog een bestaansrecht heeft of dat dit onmogelijk is. Hierover zal zij in overleg treden met experts in deze.