In de monding van de IJssel bij Kampen ligt het Kampereiland, een onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Het huidige Kampereiland is ontstaan uit het samenvoegen van diverse kleinere eilanden en polders en kreeg begin 20e eeuw haar huidige vorm.

Op landkaarten is niet direct te zien dat het Kampereiland ook daadwerkelijk een eiland was. Maar wie iets beter kijkt, ziet dat het huidige Kampereiland wel degelijk een eiland was, en stiekem nog steeds is. Het is omgeven door de IJssel, het Kattendiep, het Ramsdiep, het Zwarte Meer en het Ganzendiep. Het eiland is inmiddels wel verbonden met drie bruggen: de Eilandbrug, de Ramspolbrug en de Ganzensluis. Tegenwoordig is het dus eigenlijk meer een schiereiland.

Het Kampereiland bestaat vooral agrarische bedrijven, met name melkveehouderijen. Het ligt daarom misschien niet voor de hand dat het gebied populair is bij wandelaars en fietsers, maar niets is minder waar. Op Kampereiland liggen tientallen kilometers aan fiets- en wandelpaden. Daardoor leent het Kampereiland zich prima om een bezoekje aan Hanzestad Kampen te combineren met een sportieve activiteit.

Vogels

Het Kampereiland heeft meer te bieden dan alleen de uitgestrekte weidevelden, zowel op het gebied van natuur als cultuur. Het is natuurlijk niet voor niets een onderdeel van Nationaal Landschap IJsseldelta. Allereerst is het gebied enorm in trek bij weidevogels, die er in het voorjaar hun eieren leggen. En in de herfst en winter is het Kampereiland het domein van duizenden ganzen.

De noordelijke kant van Kampereiland behoort tot het beschermde natuurgebied het Zwarte Meer. Het gebied bestaat uit grote rietvelden met enkele kreekjes en herbergt een groot aantal vogel en zelfs her en der enkele reeën.

Ook de westkant van het Kampereiland bestaat uit rietgebied en moeras, afgewisseld met een aantal eilandjes. Dit gebied ligt middenin de IJsseldelta en is met name in de zomermaanden heerlijk om doorheen te varen. Door de lage waterstand zijn hier echter wel speciale bootjes voor vereist, maar deze zijn met diverse excursies te boeken. Vanuit een vogelkijktoren op het westelijke gedeelte van Kampereiland is er tevens een mooi uitzicht over de IJsseldelta en het ketelmeer.

Cultuur

Het Kampereiland is door de eeuwen heen enorm veranderd dankzij de aanwas van nieuw land en het inpolderen hiervan. Wie goed om zich heen kijkt, kan op het voormalige eiland nog veel sporen terugvinden uit het verleden. Zo staan de oudere boerderijen bijna allemaal op terpen. Voor de komst van de Afsluitdijk had het gebied namelijk regelmatig te kampen met overstromingen. Ook de rivieren en kreken in het gebied hebben zich door de eeuwen heen verlegd. De restanten van de oude lopen zijn soms nog in het landschap terug te zien.

Fiets- en wandelpaden

Om en op het Kampereiland zijn diverse leuke fiets- en wandelroutes te maken. Met name de routes over de buitenste dijken zijn de moeite waard, mede omdat deze niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Niet alleen het landschap met rietvelden, weides, vogels, de IJssel en de IJsseldelta springen daarbij in het oog. Ook de oude boerderijen op terpen, dijken, kanaaltjes en kolken zijn kenmerkend voor het landschap. Sta tijdens een tocht ook her en der even stil om te genieten van het uitzicht. Dat kan bijvoorbeeld bij de vogelkijktoren Jan Nap aan het Ketelmeer of de Uitkijktoren Ramspol. Uiteraard kan dan gelijk een kijkje worden genomen bij de Ramspolbrug met de balgstuw. In Museumboerderij Erf29 is er tevens aandacht voor de geschiedenis van het leven op het Kampereiland.

Of nou de cultuur, geschiedenis of de natuur centraal staat van het Kampereiland tijdens een tocht: het is een fijne, landelijk gelegen plek om even tot rust te komen in de nabijheid van Hanzestad Kampen!