In Het HEM, huis voor eigentijdse cultuur in Zaandam, heeft Ingrid van Engelshoven, demissionair minister van OCW, de Johannes Vermeer Prijs 2021 uitgereikt aan kunstenares Natasja Kensmil. In haar speech noemde de minister haar een uitmuntend kunstenaar. Van Engelshoven: ‘Jij geeft ons met jouw werk vaak een nieuwe kijk op wat we dachten dat afgerond was. Dat is van grote waarde.’

Tijdens de feestelijke bijeenkomst in Het HEM werden video’s vertoond met werk van Natasja Kensmil, zong Lucretia Starke nummers van Henry Purcell en Giulio Caccini en sprak presentator Daphne Bunskoek met de minister en met juryvoorzitter Andrée van Es, die vervolgens het juryrapport voorlas.

‘Natasja Kensmil reflecteert op de heersende canon en brengt nieuwe lagen van de geschiedenis voor het voetlicht. Daarbij polariseert haar werk nooit; het toont complexiteit en verbindt. Kensmil bekladt niet, ze haalt niets weg. Ze negeert niet, maar vervormt wat we zien. Naast het heersende beeld plaatst zij een nieuw en gelaagd beeld. Het getuigt van visie en uitzonderlijk talent om zo op ons gedeelde erfgoed te reflecteren, op volstrekt autonome wijze en met zo’n prachtig eigen handschrift dat niet onberoerd laat. Unaniem koos de jury voor Natasja Kensmil als winnaar van de Johannes Vermeer Prijs 2021.’

De Johannes Vermeer Prijs is de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten en bestaat uit 100.000 euro. De winnaar mag het bedrag besteden aan een speciaal project binnen het eigen werkterrein. De Nederlandse regering heeft de prijs in 2008 ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. De organisatie van de prijs is in handen van de zes rijkscultuurfondsen met het Mondriaan Fonds als penvoerder en kan worden toegekend aan in Nederland werkende kunstenaars uit alle artistieke disciplines.

Foto ©Anne Reitsma