‘Wij geloven dat iedere supporter, vrijwilliger, professional, sponsor of betrokken ondernemer een unieke bijdrage aan groei kan leveren”. Het statement waar het driejarenplan van Landstede Hammers mee start. Landstede Groep, partner, deelt deze ambitie en schaart zich volledig achter het driejarenplan ‘Een podium voor iedereen’!

In de Businesslounge van het Landstede Sportcentrum verzorgden Gerrard Vinke (voorzitter Landstede Hammers), Theo Rietkerk (voorzitter College van Bestuur Landstede Groep) en René de Heer (wethouder sport) onlangs de officiële tip-off van het driejarenplan ‘Een podium voor iedereen’. Met dat driejarenplan wil Landstede Hammers een financieel gezonde basis leggen voor topbasketbal in Zwolle, maar ook een verbindende rol spelen op sociaal-maatschappelijk gebied in de regio Zwolle.

Het fundament van het driejarenplan bestaat uit zes kernwaarden: Samen, Stabiel, Toegankelijk, Ontwikkeling, Voor het Leven, en Winnen. Vanuit het Landstede Sportcentrum is het de bedoeling om samen (jong en oud) een bijdrage te leveren aan een sterke, gezonde samenleving en een podium te bieden aan talent, bijvoorbeeld tijdens thuiswedstrijden van Landstede Hammers.

Samen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van talent sluit naadloos aan op de ambitie en visie van Landstede Groep. Landstede Groep maakt ook samen met krachtige partners vanaf 12 jaar ontwikkeling mogelijk op het gebied van onderwijs en persoonlijke vorming. Theo Rietkerk (Landstede Groep): ‘Sport bindt mensen en zorgt ervoor dat je je ontwikkelt en iedere keer een stap verder zet. Dat doen wij ook met persoonlijk onderwijs, samen met onze partners. Het is heel mooi dat wij de komende jaren samen nog sterker op dat gebied kunnen optrekken. Dat doen we onder andere met kennisdeling en het brengen van de sport bij de leerlingen, studenten, maar ook naar de inwoners. Op die manier willen we een bijdrage leveren aan de gezondheid en vitaliteit van onze leerlingen, studenten en inwoners.’  

Hammers School Tour

Landstede Hammers heeft inmiddels de eerste aanzet al gegeven. Binnenkort start de club, in samenwerking met haar Partners van de Toekomst, een Hammers School Tour. Op verschillende onderwijs- en openbare locaties worden er clinics en challenges aangeboden. Op die manier wil Landstede Hammers de sport naar de stad brengen, zodat de populariteit van de sport in de stad en de regio vergroot. Daarnaast wordt de kracht van topsport en basketbal in het bijzonder ingezet voor maatschappelijke thema’s als vitaliteit en bewegingsarmoede, onder andere door kennisdeling met topsport als metafoor en het motiveren en inspireren van mensen op allerlei gebieden. Landstede Hammers is blij dat Landstede Groep zich committeert aan het driejarenplan en kijkt uit naar een gezonde en fraaie toekomst.