Vanaf 2025 is alle bestel- en vrachtverkeer in de Zwolse binnenstad duurzaam en wordt de binnenstad aangewezen als emissievrije zone voor stadslogistiek. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de komende vier jaar samen met bewoners, ondernemers, transportsector en andere betrokkenen te werken aan schone en slimme bevoorrading in het gebied binnen de stadsgracht. Daarmee wordt de binnenstad schoner en aantrekkelijker en verbetert niet alleen de leefkwaliteit, maar ook de bereikbaarheid.  

In 2017 ondertekende het gemeentebestuur de landelijke Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Dat resulteerde in een actieplan Schone stadslogistiek. In 2019 hebben de afspraken uit de Green Deal een nieuwe impuls gekregen. In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat dertig tot veertig middelgrote steden, waaronder Zwolle, in 2025 zero emissie zones hebben ingevoerd. De bevoorrading in deze steden gebeurt dan met waterstof- of elektrische voertuigen of per fiets.

Er zijn in de Zwolse binnenstad al diverse initiatieven voor de thuisbezorging van boodschappen en pakketkluizen. Ook werken vervoerders, ondernemers en fietskoeriers samen bij het afleveren van bestellingen en vracht.

De afgelopen tijd is met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen in de binnenstad verkend wat daarvoor nodig is. Wethouder William Dogger: “Er is breed draagvlak om toe te werken naar een emissievrije zone in het gebied binnen de grachten. Je moet zoiets uiteraard ruim van tevoren aankondigen, zodat en transporteurs en leveranciers genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden en hun bestel- en vrachtwagens de komende jaren kunnen vervangen door schonere voertuigen. Daarom vragen wij de gemeenteraad om nu al de intentie uit te spreken om de binnenstad in 2025 aan te wijzen als emissievrije zone en zo de gewenste duidelijkheid te creëren. Dan kunnen alle vervoerders de komende vier jaar geleidelijk aan toewerken naar schonere vormen van vervoer.” De emissievrije zone is niet van toepassing op personenvervoer, maar zal gelden voor de bevoorrading van winkels, horeca en instellingen binnen de grachten. B en w willen in nauw overleg met alle betrokkenen de stappen uitstippelen op weg naar schone en minder stadslogistiek. Halverwege wordt bekeken of invoering van de emissievrije zone in 2025 ook echt haalbaar is. Als dat het geval is, kan in 2024 definitief besloten worden tot invoering van zo’n zone in de Zwolse binnenstad.