De zevende editie van de tweejaarlijkse beeldenroute ARTZUID in Amsterdam-Zuid staat van donderdag 1 juli tot en met zondag 17 oktober 2021 op de kalender. Onder de titel Imagine staan op de lanen van  Berlages Plan Zuid in Amsterdam ruim 70 beelden van maatschappelijk geëngageerde kunstenaars die doorgaans figuratief en expressief werken. De 5 km lange route loopt over de Apollolaan en de  Minervalaan met uitlopers naar het Museumplein, de Churchilllaan, het Stadionplein en de Zuidas.

ARTZUID 2021 omvat een randprogramma met rondleidingen, artist talks, lezingen en educatief  programma. De beeldenroute is 24/7 gratis toegankelijk. Begin het bezoek met een cappuccino op  het terras van het Informatiepaviljoen bij Minervalaan1 en verken alvast de route met de hier  verkrijgbare routekaart en catalogus, of download de app ARTZUID met audiotour. Kijk voor alle informatie op www.artzuid.nl en volg het nieuws via Facebook en Instagram.

Thema

Het socialistische gedachtegoed en werk van de stadsbeeldhouwer Hildo Krop, die begin 20e-eeuw honderden beelden in Amsterdam vervaardigde, is de inspiratiebron voor het thema Imagine. ARTZUID 2021 biedt hedendaagse kunstenaars het podium om hun engagement met de wereld om hen heen te tonen. Het gaat daarbij om dromen-verzet, natuur-klimaat, mens-dier, eenzaamheid[1]arbeid, gelijkheid-vrijheid, macht-onmacht, oorlog-vluchtelingen en culturele identiteit. De 55 deelnemers vormen een mix van internationaal bekende kunstenaars en jong talent. Speciale aandacht is er voor vrouwelijke kunstenaars en kunstenaars met een migratieachtergrond.

Open ontmoetingsplaats van kunst

Ralph Keuning, in het dagelijks leven directeur van museum De Fundatie en kasteel Het Nijenhuis, is curator van ARTZUID 2021 en is samen met de directeur van Art Zuid Cintha van Heeswijck-Veeger verantwoordelijk voor de keuze en de plaatsing van de beelden. Hij zegt over deze zevende editie: ‘Juist nu in een tijd van sterke meningen en harde discussies is een open ontmoetingsplaats van kunst  belangrijk. ARTZUID 2021 laat kunstenaars zien die engagement tonen en die leven in het bewustzijn dat humaniteit een verovering is. Hiermee legt deze editie een sterke verbinding met de geest van Krop en Berlage, die vanuit hun internationalistisch verheffingsstreven net zo goed kinderen van hun  tijd waren als de aan Imagine deelnemende kunstenaars. Een dwaaltocht door Imagine brengt ons over de hele wereld en stort ons zowel in verhalen waarvan we de urgentie bijna dagelijks voelen als ook in persoonlijke geschiedenissen van de kunstenaars. Hun werk is zowel activistisch als beschouwend en zeer divers. Juist die pluriformiteit, artistiek en ideologisch, geeft stof tot gesprek en zet aan tot nadenken over de actuele maatschappelijke thema’s.’

Kunst in de openbare ruimte voor jong en oud

Directeur Cintha van Heeswijck-Veeger over de zevende editie van ARTZUID:  ‘Tijdens de lockdown in  het coronajaar veranderde ons denken over de openbare ruimte. Parken, pleintjes en trottoirs werden spontaan nieuwe plekken van ontmoeting om ‘veilig’ samen te zijn. Een zekere democratisering van de openbare ruimte deed haar intrede. Dit past bij ons bewonersinitiatief ARTZUID, de tweejaarlijkse beeldententoonstelling op de groene lanen van Berlage’s Plan-Zuid. Stichting Art Zuid wil met deze tentoonstelling het belang van kunst onder de aandacht brengen bij jong en oud. Ons publieksprogramma is er speciaal op gericht om bezoekers te helpen de tentoongestelde kunst te begrijpen. Wij hopen dat de beelden dit jaar weer aanleiding zijn voor onverwachte gesprekken, nieuwe ontmoetingen en andere inzichten. Veel dank gaat uit naar alle sponsors, het Prins Bernhard  Cultuurfonds, de BankGiro Loterij, de gemeente Amsterdam, de Zuidas, de Vrienden van Art Zuid, de Ondernemende bewoners uit Zuid, familiestichtingen en particuliere en zakelijke donateurs voor hun ondersteuning. En in het bijzonder naar de ruim honderd buurtvrijwilligers voor hun tomeloze inzet de dagelijkse organisatie van ARTZUID 2021 in en rond het Informatiepaviljoen draaiende houden.’