Ploggen? Dat kan iedereen! Bovendien blijkt het een goede warming-up te zijn voor een sportwedstrijd. Verbind er een prijs aan en men wordt er ook nog eens heel enthousiast van. Met dat idee in gedachten organiseert de duurzaamheidscommissie van hockeyclub Amsterdam (AH&BC) a.s. zaterdag voor de jeugd de 3e opschoondag van het jaar.  Op deze manier wordt er bewustwording gecreëerd onder de jeugd met als doel de hoeveelheid zwerfafval te verminderen.

Hockeyclub Amsterdam is sinds 3 jaar in samenwerking met ABN Amro en Green2live intensief bezig met verduurzamen. In eerste instantie met energiebesparende faciliteiten als zonnepanelen en led-verlichting, maar inmiddels ook met het streven naar een duurzame manier van leven door leden en bezoekers op de club zelf. Voorbeelden zijn het stimuleren van fietsen, een gezonder aanbod in het clubhuis, hergebruik van materialen en het verminderen van (rest)afval.

Om onder de jeugd bewustwording van afval te vergroten, heeft de club meegedaan met de landelijke Opschoondag op 20 maart jl. Met als doel zwerfafval te verminderen op en rond het complex in het Amsterdamse Bos. Door het grote aantal jeugdteams en de door de coronamaatregelen beperkte opening van de faciliteiten, is ervoor gekozen om niet één maar drie opschoondagen te organiseren. Elk dag voor een specifieke leeftijdsgroep; 20 maart is begonnen met de 12 tot 14 jarige, 17 april was het de beurt aan de oudste jeugd van 15 tot 18 jaar en zaterdag 19 juni volgt de jongste jeugd van 7 tot 10 jaar.

Op deze opschoondagen wordt de reguliere warming-up voor een wedstrijd vervangen door ploggen; een hype uit Scandinavië; waarbij rennen gecombineerd wordt met bukken om afval van de grond te plukken Een prima vorm van trainen overigens. Het opgehaalde zwerfafval wordt vervolgens met de teams, begeleid door een boswachter van het Amsterdamse Bos, geïnventariseerd en gescheiden in glas, papier, PMD, gft en rest. Les nummer 2 voor de jeugdleden over afval!

Tijdens de eerste 2 opschoondagen is vooral heel veel plastic verzameld, met name kleine stukjes plastic van snoepzakjes en -papiertjes. In totaal werden op beide dagen, 5 respectievelijk 3 volle 600 liter containers gevuld (3 rest, 3 PMD, 1 glas, 1 papier). De eerste zaterdag met een totaalgewicht van 57kg. Opgeruimd stond netjes in het bos.

Mooie bijvangst van de opruimacties waren meer dan 40 hockeyballen die uit de omliggende sloten zijn gevist en die dankbaar door de trainers in ontvangst zijn genomen. Na hier en daar wat initiële terughoudendheid hebben vrijwel alle teams heel enthousiast meegedaan. Veelal moesten ze zelf worden teruggeroepen om ervoor te zorgen dat de wedstrijden nog op tijd konden beginnen.