Stilletjes is de stad Ommen dit jaar verrijkt met drie kunstpanelen. Normaal zou hier meer ruchtbaarheid aan worden gegeven, onder andere met een ceremoniële onthulling tijdens de Kijk op Kunstweken in oktober. Nu zijn ze dus zomaar verschenen. De drie panelen zijn van Wessel Rozema, Annemiek Kuipers en Daniëlle Tesselaar.

Het Panelenpad is een bekend begrip in Ommen. Sinds 2010 hangen er in het centrum van Ommen op blinde muren geschilderde panelen van diverse kunstenaars uit het Vechtdal en omstreken. Jaarlijks worden er panelen vervangen. Vaak omdat een paneel dusdanig verweerd is dat deze verwijderd moet worden, soms ook omdat deze er alweer een tijd hangt en andere kunstenaars zich aandienen om een geschilderd beeld aan de stad te presenteren. Het aantal locaties blijft nu eenmaal beperkt. Een klein team onder leiding van Luuk Vogelzang coördineert de productie en het vervangen van de panelen.

Het paneel van Annemiek Kuipers hangt in de Kerkstraat. Voor haar paneel was de beeldentuin van Thea en Louis in Vilsteren in Witharen de inspiratiebron. Het paneel van Wessel Rozema is te zien in de Bouwstraat. De inspiratie voor dit paneel was de Vecht. Rozema schreef hier een gedicht over en dat is deel van het beeld geworden. In de Kerkstraat is het paneel van Daniëlle Tesselaar terug te vinden. Het paneel is een ode aan de boer. Op het paneel is een bekende zinsnede vermeld uit een gedicht van Werumeus Buning, ‘En de boer, hij ploegde voort’. (uit het gedicht “Ballade van den boer”, 1935) Ook voor het corona-crisisjaar 2020 een toepasselijke zinsnede!

Voor het panelenpad in Ommen is er een brochure beschikbaar, waarin de panelen en locaties vermeld staan. Deze brochure is verkrijgbaar bij de gebruikelijke uitgiftepunten voor toeristische informatie.