Op maandag 8 maart 2021 organiseert Team Sportservice Haarlemmermeer, in opdracht van de gemeente, het Online Sportcafé 2021 voor sportvereniging in Haarlemmermeer. Tijdens het Online Sportcafé staan thema’s als positieve sportcultuur, ledenwerving en -behoud en vrijwilligersmanagement centraal.

Het Online Sportcafé biedt sportverenigingen de kans om belangrijke informatie in te winnen, zoals ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Lokaal Sportakkoord of informatie over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). ‘Wij zijn goed op de hoogte van actuele zaken die spelen rondom het verenigingsleven en brengen deze kennis en kunde op een toegankelijke manier naar de clubs’, vertelt Wouter van der Vegt van Team Sportservice.

Gezonde en vitale verenigingen

‘Het doel van het Online Sportcafé is verenigingen informeren en inspireren, maar ook de verbinding is heel belangrijk. We zien de sportverenigingen echt als de spil in de sportmaatschappij in Haarlemmermeer. Dat willen we graag gezond en vitaal houden.’ Tijdens het Online Sportcafé stelt Fouad Sidali, de kersverse wethouder voor zorg, woonbeleid, volksgezondheid, welzijn en sport, zich voor aan de aanwezige sportverenigingen. ‘Ook lichten we het Lokaal Sportakkoord en de kansen die er zijn voor de clubs toe, hierin liggen nog kansen voor de clubs’, meldt Van der Vegt

Positieve sportcultuur

Daarnaast kunnen de bestuurders en vrijwilligers van de verenigingen zich inschrijven voor diverse break-out rooms, waar verschillende thema’s aan bod komen,als positieve sportcultuur, ledenwerving en -behoud en vrijwilligersmanagement. Het Online Sportcafé vindt plaats op 8 maart 2021 om 19.30 uur en is gratis bij te wonen voor bestuurders en vrijwilligers van Haarlemmermeerse sportverenigingen. Geïnteresseerden kunnen meer informatie inwinnen via de website van Team Sportservice Haarlemmermeer of 023 – 205 55 00.

Foto: Hans Krudde