Hoe blijven de bloembollenbedrijven gezond de komende jaren? Hoe passen zij zich aan in de veranderende maatschappij? Dat waren de vragen tijdens het eerste Keukenhof Bloembollencongres dat door 200 ondernemers werd bezocht.

Vijf jonge bloembollen ondernemers gingen daarover in gesprek met het ministerie van Landbouw (LNV), onder leiding van Humberto Tan. ‘Wij zijn echt bereid om mee te veranderen met de eisen die overheid en maatschappij aan ons stellen, maar geef ons wel de tijd om onze bedrijven aan te passen. Bloembollen zijn nou eenmaal een -traag- gewas waarin vernieuwingen jaren kosten. Veel dingen kunnen we op korte termijn aanpassen, maar voor een aantal uitdagingen moet eerst meer onderzocht worden. We hebben een nieuwe gereedschapskist nodig waarmee we kunnen werken.’

Mark Jansen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, adviseert de sector om vooral zelf het initiatief te nemen. Wacht niet op regels uit Den Haag of Brussel. ‘De komende periode wordt de verantwoordelijkheid steeds meer voor in de keten gelegd. Dan kun je maar beter zelf een plan hebben gemaakt dan dat je aan algemene regels moet voldoen. Ga eens twee dagen op een eiland zitten en denk als een argeloze klant na over jouw bedrijf: Wat zou je dan anders doen?’

De minister van LNV heeft toegezegd dat hij binnenkort een van de bloembollenbedrijven bezoekt. De ondernemers willen dan graag bespreken hoe er in overleg een toepasbare invulling aan de nieuwe regels kan worden gegeven.

Dat de sector zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, onderstreepte Jaap Bond, voorzitter van de KAVB. Hij overhandigde aan het ministerie van LNV het onderzoeksprogramma voor de komende vier jaar. Dit wordt gefinancierd met geld dat de bloembollenbedrijven bijeen brengen door een bedrag per hectare af te dragen. Zo is jaarlijks een miljoen euro beschikbaar, een bedrag dat door de overheid verdubbeld wordt.

Vanuit Wageningen Universiteit werd toegelicht dat er uit onderzoek de komende jaren resultaten verwacht mogen worden die helpen om duurzaam bloembollen te gaan telen. ‘Die resultaten moeten wel ingepast worden in de bedrijven. Soms betekent dit dat de werkwijze structureel moet veranderen.’ Professor Immink wees daarbij op het bolgewas sjalot, dat tegenwoordig uit zaad geteeld wordt door bedrijven die vroeger niet actief waren in dat gewas.

Keukenhof is als bloemenpark de ontmoetingsplaats van de sierteeltsector. Met de organisatie van dit congres neemt Keukenhof ook een rol in het samenbrengen van ondernemers om aan de slag te gaan met de uitdagingen die de sector heeft. Ondernemers moeten blijven vernieuwen om de bloembollensector ook in de toekomst te laten bloeien.