We brengen gemiddeld 6 uur per dag online door. We maken per dag gedurende 8 uur en 40 minuten gebruik van media. De steeds grotere rol van de platformeconomie, thema van ons Regio Zwolle Congres dit jaar, is daar natuurlijk ook debet aan. Dat is meer dan 1/3 van elk etmaal. Ongeveer net zoveel tijd gaat op aan werken en slapen. Waar blijft de tijd voor sport en beweging? 

Gelukkig hebben werkgevers in toenemende mate aandacht voor de gezondheid en vitaliteit van hun werknemers. Steeds meer werkgevers bieden hen stoelen waarop je tijdens het werk kunt fietsen, abonnementen op de sportschool en stimuleren het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer. 

Dat is niet alleen goed voor hun vitaliteit, maar ook voor de ondernemer zelf. Gezonde werknemers verzuimen 20% minder, hebben 95% minder kans op een burn-out, presteren 16% beter en zijn 32% meer gecommitteerd. Dat klinkt iedere ondernemer natuurlijk als muziek in de oren. 

Rechters zitten tijdens een zitting; daarom worden zij van oudsher de zittende magistratuur genoemd. De andere partijen bij het proces pleiten wel staand, maar de realiteit is dat ook mijn beroepsgroep (de advocaten) het grootste deel van onze dag zittend doorbrengen. En omdat zitten wel het nieuwe roken wordt genoemd wordt het tijd dat ook wij opstaan. Al sinds een paar jaar werk ik daarom afwisselend zittend en staand. Meer en meer collega’s hebben inmiddels ook zo’n sta-bureau. Al meer dan tien jaar bieden wij onze werknemers stoelmassage aan. Tijd voor ontspanning is immers minstens zo belangrijk als tijd voor werk. 

Ook de Regio Zwolle onderkent het belang van een vitale regio en investeert daarin. De zogenaamde Human Capital Agenda heeft onder meer als doel de arbeidsproductiviteit in de regio te vergroten door te investeren in mensen. Al drie jaar lang wordt jaarlijks met de regionale week van de vitaliteit aandacht gevraagd voor gezonde en vitale medewerkers en lokaal zijn er initiatieven zoals Vitaal Vechtdal waarin dat centraal staat.  

De Stichting Metropool Regio Zwolle zet zich in voor het verbeteren van de samenwerking tussen de vier O’s in de Regio: als ondernemers, overheden, onderzoek en onderwijs meer en beter samenwerken, zal dat leiden tot een beter presterende regionale economie. De Regio Zwolle monitor, die wij jaarlijks uitbrengen, laat dat zien. Dat het bevorderen van vitaliteit daarbij ook een centrale rol heeft, staat buiten kijf. 

Door: Marnix van Daal
Partner Dommerholt advocaten
Voorzitter Stichting Metropool Regio Zwolle