Gemeente Zwolle en Deltion College ondertekenen intentieovereenkomst

Het Deltion College en gemeente Zwolle gaan onderzoeken of het gebouw van de school kan worden aangesloten op het warmtenet dat in Holtenbroek wordt aangelegd. De school wordt nu nog voor het grootste deel met aardgas verwarmd. Het Deltion College ziet het verwarmen van het gebouw met warmte uit een geothermiebron als grote kans om de campus verder te verduurzamen. Bert Beun, voorzitter College van Bestuur van het Deltion College en Monique Schuttenbeld, wethouder Energietransitie gemeente Zwolle, plaatsten op donderdag 3 december hun handtekening onder de intentieverklaring.  

Met de intentieverklaring spreken de gemeente en Deltion af dat ze samen onderzoeken of aansluiten op het warmtenet wat betreft techniek en kosten haalbaar is. Ook wordt gekeken naar de planning.  

Deltion doet veel op het vlak van duurzaamheid
“We moeten de aarde beter achterlaten dan hoe we hem aantroffen. Bij Deltion doen we al veel op het vlak van duurzaamheid, zoals het ondertekenen van de zeventien Sustainable Development Goals, oftewel duurzame ontwikkelingsdoelen. Daarnaast hebben we samen met de Zw8lse het convenant ‘nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen’ ondertekend. De aansluiting op het warmtenet is dan ook een mooie kans om verder te verduurzamen.”  

Aardwarmte uit geothermie
In 2050 worden gebouwen in Nederland niet meer met aardgas verwarmd. Ook in Zwolle worden dan de gebouwen en woningen op een andere manier van warmte voorzien. Aardwarmte uit geothermie is één van de alternatieve energiebronnen die kan worden ingezet om Zwolle aardgasvrij te maken. Geothermie maakt gebruik van het aanwezige warme water in diep gelegen aardlagen.

De gewonnen warmte wordt via een warmtewisselaar en een buizensysteem (warmtenet) naar  woningen en andere gebouwen getransporteerd. Het afgekoelde water wordt weer teruggebracht in de ondergrond. In andere delen van Nederland wordt geothermie al succesvol ingezet met name in de glas- en tuinbouw, zoals in de Koekoekspolder in Kampen. In het Noorden van Zwolle (Dijklanden) liggen ook kansen om een geothermiebron aan te leggen. Als alles voorspoedig verloopt, kunnen de eerste gebouwen in Holtenbroek vanaf eind 2023 via een warmtenet worden verwarmd.  

Aardgasvrij Zwolle
“Met het ondertekenen van deze overeenkomst, komt een aardgasvrij Zwolle weer een stukje dichterbij”, geeft wethouder Schuttenbeld aan. “De overgang die we maken naar aardgasvrij duurt echt nog wel enkele jaren, maar samen werken we er hard aan. Elke stap, klein of groot, is er een! Deze intentieovereenkomst is hier een mooi voorbeeld van. Hiermee laten we zien hoe we samen met partners de weg naar een aardgasvrije stad afleggen.”  
Als de uitkomsten van de onderzoeken positief zijn en de samenwerking wordt voortgezet dan is Deltion eind 2023 één van de eerste afnemers van warmte uit geothermie in Zwolle.