In De Beemster zijn veel vrijwilligers actief die zich inzetten voor de verbetering van de beleving en promotie van De Beemster. Afgelopen maanden heeft een aantal vrijwilligers van het team van VISIT Beemster, van de Beemster Keyserkerk en van de Algemene Ondernemersvereniging Beemster Ondernemer een plan ontwikkeld om de kerktoren van Middenbeemster open te stellen voor publiek. Door vanaf de kerktoren het Beemster landschap te aanschouwen ervaren bezoekers de schoonheid en uniciteit ervan.

Beemster is uniek vanwege het strak geometrische verkavelingspatroon. In de praktijk blijkt dat bezoekers aan De Beemster, ondanks alle inspanningen, moeite hebben om dit duidelijk te ervaren. Regelmatig wordt de vraag gesteld: “Maar waar is nu dat Werelderfgoed?”, met als antwoord: “U staat er middenin”. Daarbij speelt ook mee dat de unieke verkaveling alleen goed waarneembaar is vanuit de lucht; een ervaring die de bezoekers niet kan worden geboden.

Op dit moment is het plateau bij de torenspits alleen bereikbaar via een aantal ladders vanaf een toegang achter het orgel in de kerk. In de nieuwe situatie is het plateau bij de torenspits bereikbaar vanaf een aantal vaste trappen in de kerktoren zelf.

Om dit mogelijk te maken hebben de initiatiefnemers aan de gemeente Beemster, als eigenaar van de kerktoren, gevraagd hieraan mee te werken en de financiële middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Hierbij is de afspraak gemaakt dat dit in 20 jaar wordt terugbetaald aan de gemeente. Hierdoor wordt het mogelijk dat bewoners van en bezoekers aan De Beemster nog dit jaar kunnen gaan genieten van het fantastische uitzicht vanaf 32 hoogte. In De Beemster zijn veel vrijwilligers actief die zich inzetten voor de verbetering van de beleving en promotie van De Beemster. Afgelopen maanden heeft een aantal vrijwilligers van het team van VISIT Beemster, van de Beemster Keyserkerk en van de Algemene Ondernemersvereniging Beemster Ondernemer een plan ontwikkeld om de kerktoren van Middenbeemster open te stellen voor publiek. Door vanaf de kerktoren het Beemster landschap te aanschouwen ervaren bezoekers de schoonheid en uniciteit ervan.

Beemster is uniek vanwege het strak geometrische verkavelingspatroon. In de praktijk blijkt dat bezoekers aan De Beemster, ondanks alle inspanningen, moeite hebben om dit duidelijk te ervaren. Regelmatig wordt de vraag gesteld: ‘Maar waar is nu dat Werelderfgoed?’, met als antwoord: ‘U staat er middenin.’ Daarbij speelt ook mee dat de unieke verkaveling alleen goed waarneembaar is vanuit de lucht; een ervaring die de bezoekers niet kan worden geboden.

Op dit moment is het plateau bij de torenspits alleen bereikbaar via een aantal ladders vanaf een toegang achter het orgel in de kerk. In de nieuwe situatie is het plateau bij de torenspits bereikbaar vanaf een aantal vaste trappen in de kerktoren zelf.

Om dit mogelijk te maken hebben de initiatiefnemers aan de gemeente Beemster, als eigenaar van de kerktoren, gevraagd hieraan mee te werken en de financiële middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Hierbij is de afspraak gemaakt dat dit in 20 jaar wordt terugbetaald aan de gemeente. Hierdoor wordt het mogelijk dat bewoners van en bezoekers aan De Beemster nog dit jaar kunnen gaan genieten van het fantastische uitzicht vanaf 32 hoogte.

FOTO: VISIT Beemster