Medio 2018 heeft Sander uiteindelijk de keuze gemaakt om voor zichzelf een recherchebureau te beginnen. Aangezien je dit beroep niet zomaar kunt uitoefenen, heeft Sander hiervoor de nodige opleidingen gevolgd en zijn diploma van particulier onderzoeker behaald om in aanmerking te komen voor een vergunning vanuit Justitie & Veiligheid. Om die vergunning te verkrijgen is hij uitgebreid gescreend en per 1 augustus heeft onder POB nummer: 1741 zijn vergunning gekregen, waardoor zijn eigen recherchebureau een feit is.

Aangezien ik van jongs af aan al ‘besmet’ ben met een groot rechtvaardigheidsgevoel, mede doordat mijn vader een carrière van 41 jaar had bij de politie heb ik mijn twintig jarig dienstverband bij dezelfde organisatie afgesloten middels eervol ontslag per 1 augustus 2019, om met datzelfde rechtvaardigheidsgevoel verder te kunnen gaan, maar dan bij mijn eigen recherchebureau.

Deze beslissing is ook gemaakt doordat ik bij mijn schoonvader, die ook een veertig jarige carrière heeft gehad bij de Nationale politie, een eigen recherchebureau heeft gehad waarbij ik heb kunnen zien wat de werkzaamheden precies inhouden en waar ik tevens merkte hoeveel vraag er naar dit soort bureaus zijn. Helaas heeft hij in 2015 door medische redenen moeten stoppen met zijn recherchebureau, maar de interesse in het vak bleef tot ik in 2018 de stoute schoenen aan heb getrokken en de knoop heb doorgehakt.

Helaas is de overheid niet meer in staat om veel zaken op te pakken door gebrek aan capaciteit en/of prioriteit, terwijl de maatschappij steeds meer te maken krijgt met misstanden, fraude en onrecht. Pronesto zet zich in om dit soort zaken op te lossen en indien nodig de samenwerking aan te gaan met de diverse opsporingsinstanties.

In sommige zaken is het noodzakelijk/wenselijk om een onderzoek of een interview met meerdere personen te doen. Hiervoor heb ik een samenwerkingsverband met een aantal collega recherchebureaus en specialisten opgezet, zodat u er altijd van uit kunt gaan dat Pronesto alle mogelijke middelen inzet om een optimaal resultaat te behalen voor u.

Wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, is het contact met de opdrachtgever. Ik ga altijd bij mezelf te rade over hoe ik behandelt zou willen worden. Als ik een recherchebureau in zou moeten schakelen, dan zijn dat vaak geen makkelijke beslissingen en het contact met dit bureau moet dan ook gewoon goed zijn en vertrouwd aanvoelen.

Recherchebureau Pronesto werkt conform de WPBR, de privacy gedragscode en de AVG, waarbij we de verplichting tot geheimhouding en beveiligingsplicht met betrekking tot de verkregen informatie hebben. U kunt er dus altijd van uitgaan, dat u als opdrachtgever de enige bent die op de hoogte gebracht wordt van de verkregen resultaten van het onderzoek, middels een uitgebreide rapportage.

Ik dank u voor het lezen van mijn artikel. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen ontvangen kunt u altijd contact met mij opnemen. Hiervoor verwijs ik u graag naar mijn website www.pronesto.nl

Per 1 augustus 2019 is recherchebureau Pronesto gevestigd te Zwolle en is werkzaam door heel Nederland en indien nodig in het buitenland.