Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is het goede doel van Team Jumbo-Visma, de gecombineerde wieler- en schaatsploeg. De gezamenlijke ambitie is om zoveel mogelijk kinderen uit minimagezinnen de kans te bieden om te kunnen sporten. Ook hopen beide partijen dat als gevolg van de samenwerking, kinderen en jongeren kennismaken met de wieler- en of schaatssport: sporten die niet vanzelfsprekend zijn voor kinderen uit gezinnen die weinig geld te besteden hebben.

Helaas groeit 1 op de 9 kinderen in Nederland op in armoede. Deze kinderen kunnen vanwege hun financiële thuissituatie niet lid worden van bijvoorbeeld een wielervereniging en ook de aanschaf van materialen kan een uitdaging vormen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat sport voor ieder kind toegankelijk is. ‘Door te sporten kunnen kinderen zich fysiek, sociaal en mentaal ontwikkelen. Juist voor deze kinderen is dat zo belangrijk’, aldus Monique Maks, directeur van Jeugdfonds Sport & Cultuur. ‘Ze komen vaak uit gezinnen waar meerdere problemen zijn. Via sport leren ze skills waar ze de rest van hun leven iets aan hebben.’

Team Jumbo-Visma zet met de opzet van de ‘Team Jumbo-Visma Academy’ in op sportstimulering en talentontwikkeling van de Nederlandse jeugd. Zo maakt Team Jumbo-Visma jeugd al enthousiast voor de wielersport door het geven van clinics op scholen in Nederland. ‘Als een jongere enthousiast is na onze clinic en graag lid wil worden van een lokale wielervereniging maar de contributie of materiaal is een probleem, dan kan Jeugdfonds Sport & Cultuur een bijdrage leveren. Zo borgen we dat ieder kind zijn of haar weg zonder problemen kan voortzetten binnen deze sport’, aldus Richard Plugge, CEO van Team Jumbo-Visma.

In 2019 hielp Jeugdfonds Sport & Cultuur ruim 80.000 kinderen. Om deze kinderen blijvend te ondersteunen en de jaarlijkse groei te kunnen borgen, is gezamenlijke inzet met de overheid, (sport)partners, ambassadeurs en donateurs essentieel. Via het gezamenlijke actieplatform van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Team Jumbo-Visma, koersmee.nl, kunnen ook andere bedrijven en particulieren bijdragen aan sportkansen voor kinderen en jongeren!

Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, wielrennen, dans, muziek of iets anders sportiefs of creatiefs. In Nederland groeien 378.000 kinderen op in armoede. Aanvragen worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. De contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat.