Hare Majesteit Koningin Máxima opende dinsdagavond de poorten van het ARTIS-Groote Museum. Uit handen van ARTIS-directeur Rembrandt Sutorius had zij eerder het piepkleine sleuteltje ontvangen waarmee zij het Groote Museum kon openen voor het publiek. Daarna kreeg zij een rondleiding en ontmoette de Koningin makers, kunstenaars en wetenschappers die aan het Groote Museum hebben bijgedragen.

Na vijfenzeventig jaar gesloten te zijn geweest voor publiek, gaat het Groote Museum aan het Artisplein weer open met een nieuwe invulling. Het Groote Museum gaat over de verbinding van de mens met al het leven op aarde, over de samenhang tussen mens, dier, plant, microbe en de aarde zelf. Doel van het interactieve museum is de bezoeker met andere ogen naar zijn omgeving en de wereld te laten kijken.

Foto: ARTIS